Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Eén op Eén Seniorenservice:
* Dienstverlening:
Eén op Eén Seniorenservice biedt individuele welzijns- en begeleidingsdiensten thuis aan senioren en ouderen (met of zonder dementie). Ook heb ik ervaring en ben ik in te huren als groepsbegeleider bij, dagbestedingen voor ouderen en mensen met dementie.
* Werkgebied:
Het werkgebied van Eén op Eén Seniorenservice is regio Utrecht en omstreken.
* Opdracht voor individuele begeleiding thuis door derden:
Niet alleen een oudere zelf maar ook een partner, kind, familielid, vriend of mantelzorger kan opdrachtgever zijn voor Individuele Begeleiding Thuis. Wanneer een derde persoon opdrachtgever is, wordt verwacht dat er overleg is geweest met de betrokken persoon zelf.
* Kennismakingsgesprek:
Een kennismakingsgesprek is bedoeld om te kijken of het ‘klikt’ en om de wensen van de cliënt in kaart te brengen. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.
* Overeenkomst:
Als de cliënt besluit gebruik te willen gaan maken van de diensten van Eén op Eén Seniorenservice en deze kan de gevraagde diensten leveren, wordt er een overeenkomst met de gemaakte afspraken opgesteld. De cliënt kan ten allen tijden deze overeenkomst opzeggen.
* Tarieven:
Het particuliere uurtarief bedraagt €27,50. De minimale afname bedraagt 2 aaneengesloten uren.
Het tarief voor een dagdeel van 4 aaneensluitende uren van 8.00 – 12.00 uur of van 13.00 – 17.00 u bedraagt € 100,-
Het tarief voor een hele dag van 9.00 – 17.00 uur bedraagt € 200,-
Er zijn mogelijkheden om deze diensten vanuit een PGB (wlz) te bekostigen. Hiervoor gelden andere tarieven.
De kosten voor parkeren, consumpties of maaltijden, toegangskaarten etc… worden door de cliënt betaald.
Het tarief voor groepsbegeleiding op een dagbesteding bedraagt momenteel € 30,- per uur.
Vervoerskosten:
De reistijd en de kilometers van en naar de woning/locatie van de cliënt/dagbesteding zijn voor rekening van Een op Een Seniorenservice en worden dus niet aan de cliënt berekend. Bij uitstapjes ed.. wordt een kilometervergoeding van € 0,21 gerekend.
* Vervoer:
Eén op Eén Seniorenservice maakt gebruik van een eigen auto die goed verzekerd is, inclusief inzittendenverzekering.
* Betaling:
Elk maand ontvangt de cliënt/opdrachtgever een gespecificeerde factuur. Hierop staat vermeld op welke dagen en uren diensten zijn geleverd.
Ook worden de eventuele extra kosten als kilometervergoeding en de eventueel door Eén op Eén Seniorenservice betaalde parkeerkosten, consumpties, maaltijden en entreekosten in rekening gebracht.
De betalingstermijn is 14 dagen.
* Annulering door cliënt:
Gemaakte afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden. De eventuele reservering-/annuleringskosten aan derden worden wel volledig in rekening van de cliënt gebracht. (theater, concert etc..)
* Annulering door Eén op Eén Seniorenservice:
Bij ziekte of een onverwachte persoonlijke situatie kan Eén op Eén Seniorenservice incidenteel een afspraak afzeggen. We maken dan uiteraard in goed overleg een nieuwe afspraak.
* Vertrouwelijkheid:
Met informatie van en over de cliënt c.q. deelnemers van een dagbesteding wordt vertrouwelijk omgegaan.
* Aansprakelijkheid:
Eén op Eén Seniorenservice heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven afgesloten.
* Betrouwbaarheid:
Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en van een KIWA keurmerk.